Jak skutecznie planować przedsięwzięcia biznesowe, czyli biznesplan w praktyce

Kompleksowo przeprowadzimy Cię przez proces planowania biznesu!

Zarezerwuj miejce dla siebie!

Cykl szkoleń on-line:

Webinar 1: 24.02.2021

Webinar 2: 24.03.2021

Webinar 3: 21.04.2021

Dostępne nagranie!

O wydarzeniu

Cykl trzech webinarów „Jak skutecznie planować przedsięwzięcia biznesowe?” to mini kurs o planowaniu biznesu od fazy pomysłu do jego realizacji. Nie wystarczy bowiem tylko dobry pomysł, ale ważna jest również jego analiza i ocena komercyjnego zastosowania. W tym celu przeprowadzana jest identyfikacja i ocena szans i zagrożeń wynikających z otoczenia, jak i jego sił i słabości rzutujących na jego sukces. Ostatecznie całość „musi się spinać” od strony finansowej.

Podczas webinariów odpowiemy na pytania:

Jak skutecznie planować przedsięwzięcia biznesowe, aby realizować założone cele biznesowe?

Jak identyfikować, oceniać i wykorzystywać w biznesie szanse otoczenia i silne strony projektu?

Jak minimalizować wpływ zagrożeń otoczenia oraz ograniczać słabe strony przedsięwzięcia?

Jak zaplanować przychody i koszty oraz jak ocenić opłacalność inwestycji?

Przeprowadzimy Państwa kompleksowo przez proces planowania biznesu, ilustrując poszczególne zagadnienia praktycznymi przykładami z opracowanych biznes planów. Szczególną uwagę zwrócimy na analizę strategiczną, często niedocenianą, a mająca kluczowe znaczenie dla przyjęcia właściwych założeń do planu finansowego. Na podstawie planu finansowego zrealizowanego w formie case study określimy, na ile przedsięwzięcie jest opłacalne i jakich funduszy wymaga jego przeprowadzenie. Podczas całego cyklu zwracać będziemy szczególną uwagę na kwestie, które pozwalają ustrzec się przed niepowodzeniem.

Każdy z webinarów trwać będzie 1,5h.
Na zakończenie każdego z nich przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi.

I WEBINAR: JAK SPORZĄDZIĆ DOBRY BIZNESPLAN?

 • Zakres i struktura biznesplanu
 • Metodologia analiz
 • Planowanie nakładów inwestycyjnych
 • Planowanie źródeł finansowania
 • Tworzenie harmonogramu inwestycji
 • Kompleksowa analiza przykładowego biznesplanu
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Zawartość

Termin: 24 lutego 2021, 11.00

prowadzący: dr Dariusz Stronka

Nadal możesz wykupić nagranie!

II WEBINAR: W POSZUKIWANIU SZANS I SILNYCH STRON BIZNESU – ANALIZA STRATEGICZNA

 • Wprowadzenie do analizy strategicznej
 • W poszukiwaniu szans i identyfikacja zagrożeń – analiza otoczenia

Termin: 24 marca 2021, 11.00

prowadząca: Monika Wienskowska-Stronka

 • Metodologia sporządzania macierzy SWOT
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • W poszukiwaniu silnych i identyfikacja słabych stron – analiza wewnętrznego potencjału
 • Charakterystyka rynku
 • Scenariuszowa analiza makrootoczenia
 • Analiza mikrootoczenia na podstawie 5 sił Portera
 • Potencjał wynikający z technologii i majątku trwałego
 • Potencjał kadrowo-organizacyjny i know-how
 • Potencjał finansowy
 • Potencjał marketingowy

III WEBINAR: TWORZENIE PLANU FINANSOWEGO – CASE STUDY

 • Prognoza kapitału obrotowego netto
 • Prognoza rat kapitałowych i odsetek od kredytu
 • Prognoza rachunku zysków i strat
 • Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
 • Prognoza bilansu
 • Ocena efektywności inwestycji na podstawie wskaźnika NPV
 • Analiza wskaźnikowa
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 21 kwietnia 2021, 11.00

prowadzący: dr Dariusz Stronka

Monika Wienskowska-Stronka

Założycielka, prezes zarządu DCF Dotacje – Consulting – Finanse sp. z o.o., doradca biznesowy, trener edukacji finansowej, ekspert w dziedzinie strategii i biznesplanów.

Prelegenci

dr Dariusz Stronka

Główny udziałowiec i doradca ekonomiczno-finansowy spółki DCF Dotacje-Consulting-Finanse; dr nauk ekonomicznych i wykładowca uczelni wyższych; z praktyką gospodarczą związany od 1997 roku pracując jako konsultant i doradca w wielu znaczących podmiotach gospodarczych; członek rad nadzorczych spółek akcyjnych; specjalista w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego.

Zapisy

2 webinary

258

zł netto

Cena udziału w dwóch częściach.

Zapisuję się!

1 webinar

129

zł netto

Cena udziału w jednej części.

Zapisuję się!

3 webinary

299

zł netto

Cena udziału w trzech częściach.

Zapisuję się!

Najlepsza cena!

Z szybkich płatności możesz skorzystać tutaj:

158,67 zł brutto

317,34 zł brutto

367,77 zł brutto

Organizator

Partnerzy

Email: biuro@explanator.pl

Tel.: +48 (61) 855 01 12 / Fax: +48 (61) 855 00 78

Strona: www.szkolenia-konferencje.pl

Kontakt

DCF Dotacje–Consulting–Finanse to nowoczesna firma konsultingowa, świadcząca od 10 lat usługi w szeroko pojętym doradztwie dla biznesu. Specjalizujemy się w: doradztwie finansowym, doradztwie strategicznym, dotacjach oraz w wycenach przedsiębiorstw / spółek / akcji / udziałów / składników majątku.