AKADEMIA CONTROLLINGU
I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

SZKOLENIA W FORMULE BLENDED LEARNING

Controlling finansowy

9 - 23 marca 2022, WARSZAWA

ZAPISZ SIĘ!

liczba miejsc jest ograniczona

ZAPISY 》
POZNAJ PROGRAM 》
Dni
Godzin
Minut
Sekund

Zarządzanie kosztami i rentownością

13 - 27 kwietnia 2022, WARSZAWA

ZAPISZ SIĘ!

liczba miejsc jest ograniczona

ZAPISY 》
POZNAJ PROGRAM 》
Dni
Godzin
Minut
Sekund

GDZIE

Centrum Golden Floor, Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a

GRUPA DOCELOWA

 • dyrektorzy i kierownicy pionów finansowych
 • główni księgowi
 • pracownicy służb controllingowych i finansowych
 • analitycy

W salach, w których prowadzone są szkolenia wprowadzono procedury bezpieczeństwa sanitarnego dla przebywających w nich osób.

UWAGA! Zależy nam na zapewnieniu maksymalnej interakcji uczestników z prelegentem, dlatego liczba miejsc jest ograniczona!

OPIS SZKOLENIA

» Chcą mieć Państwo pewność, że przygotowywane przez Państwa analizy zawierają czytelne informacje, służące optymalizacji kosztów i minimalizacji ryzyka finansowego?


» Chcą Państwo otrzymać narzędzia, które ułatwią pracę i skrócą czas przygotowywania raportów i sprawozdań?


» Zależy Państwu na podniesieniu kwalifikacji zawodowych, ale trudno Państwu ocenić, czy dostępne na rynku szkolenia i kursy gwarantują wysoki poziom merytoryczny poparty bogatym doświadczeniem prelegentów?

Kurs obejmuje:

✔ 2 warsztaty stacjonarne

✔ 2 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu

✔ Pendrive zwierający narzędzia przydatne w pracy dyrektora finansowego, głównego księgowego, controllera

✔ Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych

✔ Egzamin końcowy po zakończeniu kursu

✔ Certyfikat ukończenia kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego

Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi "tak", zapraszamy do udziału w kursach przygotowanych przez zespół autorski magazynu "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" oraz "Finanse + Controlling" w ramach AKADEMII CONTROLLINGU I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

PROWADZĄCY

dr Dariusz Stronka

wykładowca

Główny udziałowiec i doradca ekonomiczno-finansowy spółki DCF Dotacje-Consulting-Finanse; dr nauk ekonomicznych i wykładowca uczelni wyższych; z praktyką gospodarczą związany od 1997 roku pracując jako konsultant i doradca w wielu znaczących podmiotach gospodarczych; członek rad nadzorczych spółek akcyjnych; specjalista w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego

POD OKIEM DOŚWIADCZONEGO EKSPERTA...

Ustrukturyzujesz wiedzę...

...niezbędną do pełnienia funkcji w obszarze finansów i controllingu

...do podejmowania skutecznych decyzji

Zyskasz narzędzia...

...które ograniczą ponoszone koszty i zminimalizują ryzyko finansowe

Wdrożysz rozwiązania...

...do gotowych narzędzi, które skrócą czas przygotowania analiz i raportów

Zyskasz dostęp...

...instrumenty controllingu finansowego do zoptymalizowania procesów w firmie

Efektywnie wykorzystasz...

...swoje kwalifikacje zawodowe

Podniesiesz...

PROGRAM SZKOLENIA

Controlling finansowy

9 marca, Warszawa

WARSZTATY STACJONARNE

Strategiczny controlling finansowy

 • Czym jest controlling? Finansowy controlling strategiczny vs controlling operacyjny.
 • Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie – jak prawidłowo sporządzić plan strategiczny i ustrzec się błędów?
 • Prognozowanie sprawozdań finansowych: rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i bilansu.
 • Wskaźnikowa ocena: rentowności, zadłużenia, zdolności do obsługi długu, płynności finansowej (za pomocą mierników statycznych).
 • Kontrola finansowa - identyfikacja i analiza odchyleń.
 • Narzędzia na pendrivie: Excel w planowaniu strategicznym – przykłady

14 marca

LEKCJA MULTIMEDIALNA

Analiza finansowa

 • Zasady ewidencjonowania i rozliczania kosztów w zależności od ich rodzaju i typu.
 • Pomiar rentowności firmy – przykładowe narzędzia.
 • Mapa strategii jako wytyczanie drogi do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa.
 • Narzędzia na pendrivie: Wykorzystanie Excela w analizie kosztów i rentowności – przykłady

18 marca

LEKCJA MULTIMEDIALNA

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym

 • Etapy budżetowania – na co zwrócić uwagę, aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
 • Metody budżetowania – szanse i zagrożenia wynikające z wyboru konkretnej metody.
 • Od budżetu sprzedaży do budżetu inwestycji – przykładowa procedura budżetowania.
 • Narzędzia na pendrivie: Wykorzystanie Excela w procesie budżetowania – przykłady

23 marca, Warszawa

WARSZTATY STACJONARNE

Operacyjny controlling finansowy

 • Planowanie operacyjne w przedsiębiorstwie – jak unikać błędów?
 • Prognoza zysków i strat oraz przepływów pieniężnych w ujęciach miesięcznych z uwzględnieniem cykliczności.
 • Rachunek kosztów pełnych i zmiennych oraz budżetowanie.
 • Tworzenie krótkookresowych (miesięcznych) planów sprzedażowych i kosztowych.
 • Bieżący pomiar płynności finansowej – dynamiczne miary płynności.
 • Kontrola projektu metodą wartości wypracowanej (EVM).
 • Controlling zapasów, należności i zobowiązań bieżących.
 • Narzędzia na pendrivie: Excel w budżetowaniu

PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie kosztami i rentownością

13 kwietnia, Warszawa

WARSZTATY STACJONARNE

Zarządzanie kosztami i ryzykiem operacyjnym

 • Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat - układ rodzajowy vs. układ kalkulacyjny kosztów
 • Rachunek kosztów dla celów zarządczych - rachunek kosztów pełnych vs. rachunek kosztów zmiennych
 • Koszty stałe i koszty zmienne
 • Analiza CVP tj. koszt - wolumen - wynik (cost - volume - profit) i zarządzanie ryzykiem operacyjnym: próg rentowności, margines bezpieczeństwa, stopień dźwigni operacyjnej
 • Narzędzia na pendrivie

19 kwietnia

LEKCJA MULTIMEDIALNA

Koszty w przedsiębiorstwie

 • Etapy ewidencji i rozliczania kosztów według rodzajów i typów działalności
 • Metody i kategorie wyceny składników przedsiębiorstwa - wady i zalety
 • Katalog usług jako podstawa do wyliczenia jednostkowego kosztu usługi

22 kwietnia

LEKCJA MULTIMEDIALNA

Centra kosztowe i ich rola w firmie

 • Strategia poprawy marży
 • Rola i zadania centrum (ośrodka odpowiedzialności), zarządzanie ośrodkami decyzyjnymi
 • Jak zidentyfikować koszty, które najbardziej wpływają na wynik finansowy - analiza kosztów działań

27 kwietnia, Warszawa

WARSZTATY STACJONARNE

Pomiar i analiza rentowności

 • Rentowność sprzedaży, majątku, kapitału własnego
 • Księgowe i kasowe ujęcie rentowności
 • Analiza przyczynowa rentowności majątku i rentowności kapitału własnego za pomocą modelu du Ponta
 • Wpływ zadłużenia na rentowność i ryzyko (wyznaczanie dźwigni finansowej)
 • Kalkulacja EBIT, EBITDA, NOPAT, wielkości zainwestowanego kapitału (IC) oraz wyznaczanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC)
 • Kalkulacja kosztu kapitału (WACC)
 • Wyznaczanie zysku ekonomicznego (EP)
 • Narzędzia na pendrive

PARTNERZY

Rejestracja na szkolenie:

Zarezerwuj miejsce dla siebie już dziś!

KOSZT UDZIAŁU:

1890zł

ZAPISUJĘ SIĘ 》

Controlling finansowy

ZAPISUJĘ SIĘ 》

Zarządzanie kosztami i rentownością

Rabaty:

 • 5% przy zgłoszeniu do 2 i 3 osób
 • 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób

Kontakt

Email: biuro@explanator.pl

Tel.: +48 (61) 855 01 12 / Fax: +48 (61) 855 00 78

Strona: www.szkolenia-konferencje.pl